Mikael Norgren: 076-009 72 04 info@reverea.se

BYTABANA GÄNG

  Vi kan nu stolt meddela att vi har påbörjat utvecklingen av den första tillägget till BYTABANA grund som fokuserar på Gängkriminalitet. I dagens samhälle behöver vi hitta lösningar på att hantera återanpassning till samhället och dess normer för avhoppare. När man utbildat sig i BYTABANA grund kan man gå tillägget GÄNG. Vi kommer även att under senare delen av hösten erbjuda ett utbildningspaket med både GRUND och GÄNG till fördelaktigt pris. Ett stort fokus i detta tillägg kommer att vara just att hitta tillbaka till samhället och dess normer, både med hjälp av fördjupat arbete med attityder, värderingar och rådande normer i samhället men också att ge hopp om livet utanför gängbildningar och andra utsatta grupperingar.