Mikael Norgren: 076-009 72 04 info@reverea.se

Bytabana på engelska till hösten

Då vi fått förfrågan från andra nordiska länder när det gäller BYTABANA så har vi nu beslutat att översätta programmet i sin helhet även till engelska för att möta upp intresset och kunna sprida programmet utanför Sveriges gränser. Översättningen kommer att vara klar...

Sökt forskningsanslag hos SIS

Då är vi med i matchen om forskningsstöd från SIS. Ansökan är inskickad av Fil. Dr. Sophia Söderström i samverkan med oss. Förhoppningsvis kan detta ge oss möjlighet att forska från start med Bytabana i samverkan med Högskolan i Gävle. Vi håller tummarna och jobbar...

Kontakter över Atlanten knyts för Bytabana

Då vi har etablerat kontakt med forskaren Glenn D. Walters som står bakom den integrerade livsstilssteorin som är en utav grundpelarna i vårt program ”Bytabana” så kommer vi använda oss av hans skattningsskalor PICT och CTCI för att kartlägga och mäta kriminellt...

Bytabana knutet till forskarvärlden från start

Kontakter över Atlanten knyts för Bytabana av Mikael Norgren | feb 21, 2024 | UncategorizedDå vi har etablerat kontakt med forskaren Glenn D. Walters som står bakom den integrerade livsstilssteorin som är en utav grundpelarna i vårt program ”Bytabana” så kommer vi...