Mikael Norgren: 076-009 72 04 info@reverea.se

EN VÄG MOT ETT NYTT LIV

DET SJÄLVKLARA VALET OM DU JOBBAR MED KRIMINELLT BETEENDE

NYHETER

Bytabana Gäng

BYTABANA GÄNG  Vi kan nu stolt meddela att vi har påbörjat utvecklingen av den första tillägget till BYTABANA grund som fokuserar på Gängkriminalitet. I dagens samhälle behöver vi hitta lösningar på att hantera återanpassning till samhället och dess normer för...

Bytabana på engelska till hösten

Då vi fått förfrågan från andra nordiska länder när det gäller BYTABANA så har vi nu beslutat att översätta programmet i sin helhet även till engelska för att möta upp intresset och kunna sprida programmet utanför Sveriges gränser. Översättningen kommer att vara klar...

Byta Bana  (BB)

Ett helt nytt och unikt program för Sverige. Framtaget för att möta samtiden och dess utveckling både på samhällsnivå och individnivå. Programmet är lämpligt på HVB, familjehem och i öppenvårdsformat. Denna specifika utbildning  i grunden ger dig steg 1 och 2 i detta nya program. Hela programmet kommer att innefatta steg 1,2,3 och ev. 4.  

Att ha detta behandlingsprogram i anknytning till avhopparverksamhet kan ses som ett självklart val. 

Kärnkomponenter: 

 • Kognitiv omstrukturering 
 • Attitydförändring 
 • Ökad självkontroll
 • Stärka prosocial självbild och självkänsla 
 • Social färdighetsträning 
 • Känsloreglering 
 • Moralisk prosocial utveckling 
 • Växande prosociala aktiviteter 
 • Sysselsättning 
 • Återfallsprevention   
 • Prosocialt schemaarbete 
Struktur:

I grunden så är programmet uppdelat i olika steg som ju högre upp i stegen desto djupare förändring är målet. Grunden innehåller steg 1 och 2.  När det gäller det sakliga innehållet i varje steg så är indelningen i procedurer för att öka flexibilitet i programmet men att också låta förändringen i varje procedur ta den tiden som behövs för att befästa en förändring hos individen. En lektion kan således innehålla fler procedurer för att öka både inlärning och effektivitet. Och en procedur kan sträcka sig över flera lektioner. 

Målgrupp
 • Programmet riktar sig till individer som riskerar eller har utvecklat en kriminell livsstil.  
 • Då med fokus på allmän kriminalitet. Specifika kriminella beteenden kommer löpande att utvecklas med tiden som utökade programsteg. 
 • För vuxna körs programmet antingen i  grupp eller enskilt eller en kombination.
 • För ungdomar körs programmet endast enskilt då smittoeffekten är stor enligt forskning.
 • I grunden är programmet utvecklat för vuxna men en ungdoms variant är under utveckling 
 • När det gäller unga barn/tonåringar (9-14 år) så kommer ett specifikt påverkansprogram att utvecklas som är mer fokuserat på preventiva och beteendemässiga problem och med en starkt fokus på att jobba med vårdnadshavare parallellt. 
 •  Även ett specifikt föräldrarstödsprogram och anhörigprogram är under utveckling. 
Metodteori

Programmet står stabilt på evidens med KBT och då främst en forensisk inriktad KBT men med ett fördjupat kognitivt perspektiv och MI som grund. Senare del i programmet vilar även på en schematerapeutisk grund då vi tror på en djupare förändring för både lyckad återintegrering i samhället och en djupare personlig utveckling och livskvalité. När det gäller andra begrepp och teorier som finns med i programmet så kan Positiv psykologi, Självmedkänsla, Mindfulness m.m nämnas.

Kriminologisk teori

I grunden vilar programmet på Glenn D. Walters integrerade livstilssteori och underliggande grundläggande kriminologiska teorier men med ökad fokus på en djupare förändringsutveckling. Även Banduras sociala kognitiva teori och Kohlbergs teori om moralutveckling finns med. Kommer en mer utförlig text längre fram som beskriver bakgrunden och dess teorier till Bytabana.

Vi har utvecklat programmet enligt “Principer för effektiv behandling” utifrån riskprincipen, behovsprincipen och responsivitetsprincipen. (Andreassen, 2003)

Omfattning
  • Grunden innefattar steg 1 och 2
  • Distansutbildning: Fem dagar mellan 09:00 och 16:00. Lunch mellan 12:00 och 13:00. Raster planeras tillsammans med deltagarna
  • Nästa tillfälle för Grund Online: 4/9 -6/9 + 26/9 – 27/9
  • Introduktionspris: 12 000 kr exkl. moms (privat inkl. moms)
  • Manual och övningsbok i pappersformat
  • Åhörarkopior av PPX i form av PDF
  • När du gått utbildningen blir du diplomerad behandlare och kan använda steg 1 och 2 i programmet fritt
  • När du betalar årslicensen och certifierar dig i enlighet med våra rutiner så blir du certifierad behandlare i programmet. Då får du tillgång till nätverksträffar, föreläsningar och rabatt på våra kommande utbildningar i bytabana-familjen som kommer att utvecklas samt löpande tillgång till uppdaterade manualer och övningsböcker.                                     Som ceritferad kommer du även finnas med som rekommenderad behandlare på denna sida med namn och få en möjlighet att vara delaktig i framtida forskning.                     (Priser för certifiering och årslicens kommer inom kort)

  Kurskod:  BBO1HT24

   

  Forskning:
  • Vi har kopplat Bytabana till forskaren Fil. Dr. Sophia Söderström som är knuten till Högskolan i Gävle i detta ärende.
  • Vi söker nu aktivt tillsammans ekonomi för forskningen.
  • Utvärdering kommer att ske i Revereas regi från start och då i enlighet med utförande för forskningsändamål i stort.
  Utveckling:
  • Från start så lanseras Byta bana för allmän kriminalitet för vuxna och inom kort en ungdomsversion
  • De två första tilläggsmodulerna som kommer under hösten/vintern är Gäng och Utsluss
  • Inom snar framtid så kommer ett påverkansprogram för åldersspannet 9-14
  • Inom snar framtid kommer ett anhörigprogram
  • Inom snar framtid kommer ett föäldrarstödsprogram för ungdomar/barn i riskzonen.
  • Med tiden kommer vi att se över program delar för specifika brotts beteenden.
  • Ett nätverk för medlemskap kommer att utvecklas här på hemsidan, både för stöd, utvärdering och uppdaterat material
  • Vi vill naturligtvis på sikt också ge våra klienter direktstöd i appformat
  Ungdomsprogram:

  Under 2025 kommer det specifika ungdomsprogrammet färdigställas. Mer info om detta kommer löpande här.

  Behörighet:

   Grunden som är Steg 1 och 2:

  • För att gå steg 1 och 2 krävs minst en 2 – årig eftergymnasial utbildning(YK, folkhögskola) såsom socialpedagog, behandlingspedagog, m.m. med bas i KBT som metod

  eller

  • Vår egen Samtalsterapeututbildning på distans

  eller

  • Grundläggande psykoterapiutbildning (steg 1) med KBT – inriktning

  eller

  • Så kan du ändå vara behörig genom att ha minst 5 – årig erfarenhet av målgruppen och grundläggande kunskaper i KBT som valideras av oss i intervjuformat

  Steg 3:

  •  Lägst Grundläggande psykoterapi(steg 1) eller leg. Psykolog alt leg Psykoterapeut

  och

   

  •  Schematerapi modul A,B och C hos Kognitiva institutet.
  Nätverk:

   Inom snar framtid kommer nätverk finnas tillgängligt utifrån denna sida.

  Nätverket kommer att vara gratis och ingå för de som väljer att certifiera sig.

  De som stannar vid att diplomera sig kan ansluta sig till nätverket mot en årlig avgift

  Innehåll:

  • Uppdaterat material
  • Unika erbjudanden för utkökad fortbildning och fördjupad fortbildning
  • Kostnadsfria webbinarier
  • Ett antal handledningstillfällen per termin
  • M.m.

  Tillägsmoduler:

   De två första tilläggsmodulerna som kommer är:

  • Gängmodul
  • Utslussmodul

  Konsulterande uppdrag för behandling:

  För er som bedriver behandlande verksamhet men inte i huvudsak kriminalitet kan kontakta oss för klientbehandling på konsultbasis för kriminalitetsproblematik och då både i onlineformat men även på sikt på plats hos er när vi byggt upp nätverket av utbildande behandlare runt om i Sverige.