Mikael Norgren: 076-009 72 04 info@reverea.se

Då vi har etablerat kontakt med forskaren Glenn D. Walters som står bakom den integrerade livsstilssteorin som är en utav grundpelarna i vårt program ”Bytabana” så kommer vi använda oss av hans skattningsskalor PICT och CTCI för att kartlägga och mäta kriminellt tänkande. Tillsammans med flertalet verktyg för olika områden så kommer ”Bytabana” både att blir starkt knutet till forskningen och dessutom också kunna vara en del av framtida forskning.