Mikael Norgren: 076-009 72 04 info@reverea.se

Då vi fått förfrågan från andra nordiska länder när det gäller BYTABANA så har vi nu beslutat att översätta programmet i sin helhet även till engelska för att möta upp intresset och kunna sprida programmet utanför Sveriges gränser.

Översättningen kommer att vara klar till i oktober och i anslutning till detta erbjudas engelskspråkigt utbildningstillfälle.