Mikael Norgren: 076-009 72 04 info@reverea.se

Bytabana på engelska till hösten

Då vi fått förfrågan från andra nordiska länder när det gäller BYTABANA så har vi nu beslutat att översätta programmet i sin helhet även till engelska för att möta upp intresset och kunna sprida programmet utanför Sveriges gränser. Översättningen kommer att vara klar...

Sökt forskningsanslag hos SIS

Då är vi med i matchen om forskningsstöd från SIS. Ansökan är inskickad av Fil. Dr. Sophia Söderström i samverkan med oss. Förhoppningsvis kan detta ge oss möjlighet att forska från start med Bytabana i samverkan med Högskolan i Gävle. Vi håller tummarna och jobbar...

Kontakter över Atlanten knyts för Bytabana

Då vi har etablerat kontakt med forskaren Glenn D. Walters som står bakom den integrerade livsstilssteorin som är en utav grundpelarna i vårt program ”Bytabana” så kommer vi använda oss av hans skattningsskalor PICT och CTCI för att kartlägga och mäta kriminellt...

VI har mycket goda nyheter då vi knutit Fil. Dr. Sophia Söderström till vårat arbete och utveckling av programmet Bytabana. Vi öppnar redan nu för att starta forskning på Bytabana genom att tillsammans med Sophia söka pengar för forskning inom snar framtid. Att vara en del i att ta fram ny forskning och ta del av kommande forskning ser vi som en självklarhet inom Reverea.